Avotyötoiminta

Avotyötoiminta on normaalilla, joko julkisen tai yksityisen sektorin työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista toimintaa sovelletuin työtehtävin ja työajoin. Työ räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakkaan kykyjen ja taitojen mukaan. Avotyönohjaaja tukee asiakkaitaan käymällä säännöllisesti työpaikoilla. Toiminnan tavoitteina on yksilöllisten voimavarojen vahvistaminen, kykyjen mukaisen työtoiminnan ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen sekä turvallisen yhteisöllisen tukipisteen ja vertaistuen luominen.

Avotyöhön osallistuvien vertaistuki toteutuu säännöllisten työpaikkakokousten, harrastusten, viriketoimintojen, koulutuksen, retkien yms. yhteisten toimintojen kautta. Avotyössä työskentelemisestä maksetaan työosuusrahaa.

Ota yhteyttä puh. 040 5295840